Điện thoại: +(84 - 28) 2249 3979 - 2243 3939

Cung cấp các loại xăng dầu giá sỉ

Nguồn gốc Dầu DO 0,05S-II, từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè trực thuộc tập đoàn Petrolimex. Tất cả sản lượng xăng dầu đều được lấy mẫu và kiểm phẩm tại phòng hóa nghiệm trung tâm thuộc Petrolimex.

(Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)
Hỗ trợ bồn chứa, trụ bơm. trong vận hành sản xuất, thi công công trình
Tư vấn thiết kế, xây dựng, trạm, kho xăng dầu, bồn bể các loại