SẢN XUẤT & LẮP DỰNG KÈO THÉP TẠI NMSX GỖ – KCN CHƠN THÀNH – BP