THI CÔNG 03 BỒN CHỨA XĂNG DẦU 5000M3 – T9ABC – SAIGON PETRO