Chính sách chất lượng:

  • Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn hiện hành.
  • Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nhằm nân cao năng lực và nhận thức của nhân viên đối với yêu cầu công việc, qua đó nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý của Công ty.
  • Tăng cường đầu tư thiết bị thi công hiện đại, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ – kỹ thuật thi công tiên tiến, biện pháp thi công tối ưu nhầm nâng cao dự thỏa mãn của Qúy khách hàng.
  • Khẳng định giá trị thương hiệu, uy tín thông qua việc tối đa hóa hiệu quả giá trị sử dụng trong sản phẩm thi công nhằm mang đến sự cải tiến cho khách hàng, đối tác và Công ty.
  • Xây dựng môi trường làm việc an toàn, không gây ảnh hưởng đến các bên liên quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tất cả chung tay vì cộng đồng.
  • Đảm bảo toàn thể nhân viên thấu hiểu chính sách, quyết tâm xây dựng BÌNH CHUẨN ngày một vững mạnh.